no 1 & 2. Ur ett brev

Min älskade!
Du blev tagen ifrån mig,
men min kärlek kunde de inte ta.

Du har varit så god mot mig, Märta!
– Av ditt brev förstår jag nu,
att den stora spänningen med dess malström är över,
dina föräldrar ha tusen betänkligheter.
Låt dem ha dem!
Vi ha inga – vi ha varandra.

Ta mig till minnesstenen

Google maps

Ur ett brev

med Jimmy Ginsby | Minnesstenar, Jimmy Ginsby läser Dan Andersson

DAN ANDERSSON. UR ETT BREV 1916 TILL MÄRTA LARSSON