Vilken strof ur Dan Anderssons dikter är din favorit?

För att uppmärksamma minnesåret 2020 kommer vi skapa skyltar och gatustenar med poesi som placeras ut runt om i Ludvika kommuns offentliga miljö. Nu behövs din hjälp för att hitta de bästa stroferna som ska stå på skyltarna. 

Lämna in ditt förslag 1 juli–7 augusti via e-post, brev eller till Dan Andersson museum. Skriv ned ditt förslag med källhänvisning för val av dikt, ditt namn och kontaktuppgifter.

E-post: danmuseet@gmail.com

Brev och besöksadress:
Dan Andersson museum
Engelbrektsgatan 8
771 30 Ludvika

Museum öppettider 
1 juli – 7 augusti

Måndag–fredag 10–15
Lördag 11–14

Minnesåret 2020

Dan Andersson – minnesåret 2020

I år är det 100 år sedan skalden Dan Andersson avled på Hotell Hellman i Stockholm, endast 32 år gammal. En tragisk olycka som kom att tysta en stor litterär röst mitt i sin gärning. Trots att Dan Anderssons liv blev så kort lever hans texter i poesi och prosa vidare generation efter generation.

Dan Andersson efterlämnade en rik och omfattande samling litterära verk, som skildrar hur det är att vara människa i 1900-talets början och i sin egen samtid. Dans diktning är bred och sträcker sig via de allra vackraste miljöskildringar till svält, död och vidskepelse. De existentiella frågorna var inte främmande för honom, snarare präglar de hans författarskap.

Hans röst klingar starkt än idag. I såväl lyrik som prosa lever hans karaktärer vidare.