Dan Andersson (1888-1920) är en av svenska folkets allra mest älskade poeter. 2017 är det hundra år sedan Svarta ballader kom ut. Den kom att bli en av Sveriges mest omtyckta diktsamlingar. Vissa av dikterna blev tonsatta redan av Dan Andersson själv, andra av profiler som Gunde Johansson. De många tonsättningarna av Dan Anderssons dikter gjorde honom känd, och svenska folket tog hans diktning till sitt hjärta.

1917 var på många sätt ett omtumlande år i Sverige. Runt om i hela landet genomfördes hungeruppror och stora demonstrationer för allmän och lika rösträtt. Åren 1917–18 var på många sätt den mest dramatiska perioden i Sveriges moderna historia. Vare sig förr eller senare har landet stått så nära en radikal omvälvning, en revolution, som då. Till den sociala oron bidrog också en rad omvälvande händelser ute i Europa.

Orosåren 1917–18 lämnade en rad spår efter sig. Demokratisk ordning genomfördes i konungariket Sverige. Allmän och lika rösträtt infördes för både kvinnor och män i val till riksdag, landsting och kommuner. Den fackliga rörelsen fick gehör för sina krav på ”8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars vila”.

Det var inte lätt för Dan Andersson att få Svarta ballader utgiven. Han vände sig till flera förlag, men blev refuserad eller erbjuden utgivning utan honorar. Till slut blev emellertid diktsamlingen utgiven av Bonniers förlag, i november 1917. Den enda ersättning Dan Andersson fick för sin insats som författare till Svarta ballader – en av seklets mer betydande svenska diktsamlingar – var tjugofem gratisexemplar.

Ett vanligt motiv i Svart ballader är de utstötta, avvikarna, de som har svårt med livet och gemenskapen – Karis-Janken, Tiggar-Stina, Harald, Simon, den återvändande fången. Men även de mer accepterade, konstnärsnaturerna, känner ofta ett främlingskap i tillvaron, som tiggaren från Luossa, Olle spelman, Angelman och Bogg. Också för andra kan livet bli tungt, som för gamlingen på livets höst, för Paljaka-Anders på dödsbädden och för styrmännen och matrosen på krogen i Hull. Dan Andersson visste att berätta om hur det är att vara människa.

2017 är Dan Andersson-veckan en etablerad och efterlängtad händelse utöver det vanliga. Det är en bred kulturvecka, hembygdsdagar, kulturupplevelser i finnmarken, en visfestival och en hyllning till Sveriges bäste poet: Dan Andersson. Väl mött!

YLVA SELLIN ISAKSSON
Ordförande, Dan Andersson Sällskapet